Studievertraging

Oorzaken van studievertraging zijn:

  • Studiestress of een gebrek aan studie-vaardigheden.
  • Een chronische ziekte, een handicap of een zwangerschap, of andere medische omstandigheden.
  • Praktische omstandigheden zoals niet direct aansluitende vakken/stages,  (bestuurs-)werk of topsport

Lees hieronder meer over de drie oorzaken van studievertraging.

Studiestress en gebrek aan studievaardigheden

Vind jij het lastig om te beginnen aan je studiewerk? Of begin je wel maar raak je steeds het overzicht kwijt? Pieker je over je studievoortgang?

Efficiënt studeren kan je niet ‘vanzelf’, maar studievaardigheden zijn gemakkelijk aan te leren door een training te volgen. Ook studie-stress kan je via een training verminderen. Kijk bij Studentenvoorzieningen naar de trainingen die jouw opleiding aanbiedt.

Je studieadviseur helpt bij het terug op de rails krijgen van je studie. Kijk ook hiervoor bij Studentenvoorzieningen,voor de contactgegevens van jouw studieadviseur.

Medische omstandigheden

Heb jij medische of persoonlijke problemen die voor oponthoud zorgen? Of andere omstandigheden waardoor je vertraging oploopt? Sommige opleidingen hebben een een Noodfonds waar je in dit soort gevallen geld van kan krijgen.
Neem snel na de start van de studievertraging contact op met je studieadviseur. Kijk hiervoor bij Studentenvoorzieningen, voor de contactgegevens van jouw studieadviseur.

Recht op extra studiefinanciering bij medische omstandigheden
Als jij door een medische oorzaak of door persoonlijke problemen je studie niet op tijd af kan maken, of helemaal niet afmaakt, kan de DUO – IB-groep je beurs omzetten in een gift of je meer stufi of tijd geven. Lees over studievertraging op duo.nl

Je studieadviseur of decaan helpt bij het aanvragen van een gift of extra studiefinanciering. Daarnaast moet je studieadviseur in de meeste gevallen instemmen met je verzoek. Kijk bij Studentenvoorzieningen, voor de contactgegevens van jouw studieadviseur of studentendecaan.

Praktische omstandigheden

Heb jij door praktische omstandigheden studievertraging opgelopen? Ga langs bij je studieadviseur of decaan voor advies op maat. Jouw onderwijsinstelling heeft er net als jij voordeel bij dat jouw studievertraging beperkt blijft. Kijk bij Studentenvoorzieningen, voor de contactgegevens van jouw studieadviseur of studentendecaan.