Contact met anderen

Sommige jongeren voelen zich echt eenzaam. Anderen hebben wel veel bekenden, maar missen diepgaand contact. Voel jij je geïsoleerd of eenzaam?

De overgang naar studeren maakt dat je oude vriendenkring minder hecht wordt of uiteenvalt. Het kost tijd, soms wel een paar jaar, om je net zo op je plek te voelen in je nieuwe sociale leven.

Onbekenden aanspreken

Vind je het lastig om onbekenden aan te spreken, terwijl je wel nieuwe vrienden wil vinden? Mensen die hier moeite mee hebben, vinden zichzelf in veel gevallen niet interessant genoeg. Soms komt dat door eerdere, negatieve ervaringen.

Onbekenden aanspreken is makkelijker op plekken waar je je vertrouwd voelt. Duik dus niet het café in als je daar eigenlijk niks aan vindt. Zoek naar plekken die te maken hebben met je interesses.

Nog makkelijker is lid worden van een club of vereniging. Maar ook hiervoor geldt dat je je wel thuis moet voelen tussen de leden. Ga dus eerst een keer vrijblijvend kijken en schrijf je niet in bij de eerste de beste club. Op wordlid.com vind je een overzicht van de meeste studentenverenigingen in Nederland.

Veel opleidingen bieden trainingen in sociale vaardigheden, daarnaast kan het helpen om met een psycholoog te praten over je sociale leven. Kijk voor deze studentvoorzieningen bij ‘Doorverwijzen’.

Beter contact met vrienden en kennissen
Diepe gesprekken voeren gaat niet altijd vanzelf. Jezelf bloot geven is extra lastig als je met meer dan 1 gesprekspartner bent of op een drukke plek anderen ontmoet.

Sommige studenten hebben wel leuke gesprekken, maar steeds met verschillende mensen. Zij hebben het idee dat niemand hen echt goed kent.

Laat de mensen die het dichtst bij je staan weten wat je zo in hun waardeert: een luisterend oor, goede adviezen of gedeelde ervaringen. Luister ook naar hun verhalen; vraag door als zij vertellen over iets waar ze mee zitten. Vaak zal je merken dat zij met dezelfde soort problemen lopen.