Omgaan met angst

Angst is een nuttige emotie die een mens helpt om heelhuids uit een bedreigende situatie te komen. Maar als jij dagelijks last hebt van angstgevoelens in ‘normale’ situaties, dan heb je mogelijk last van een angststoornis.

Angststoornissen hebben veel verschillende oorzaken. Een traumatische ervaring kan je angstig maken in bepaalde situaties, of zelfs in het algemeen. Sommige mensen hebben een erfelijke aanleg voor angst. Ook depressie of andere problemen kunnen een mens permanent angstig maken.

Soms is er zelfs geen duidelijke oorzaak. Dit geldt voor sommige paniekstoornissen waarbij mensen hevige angst voor de dood hebben of de angst hebben om gek te worden.

Angst >> lichamelijke klachten >> angst
Voortdurende angstgevoelens veroorzaken vaak ook lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, overgeven, trillen, veel moeten plassen, zweten, kortademigheid, hartkloppingen. Die lichamelijke klachten kunnen op hun beurt de angst weer vergroten. Bedenk dat aan je fysieke gezondheid niets mankeert als je last heb van een lichamelijke reactie op angstgevoelens.

Heb jij last van terugkerende angstgevoelens? Je huisarts kan je helpen hier wat aan te doen.

Verdere medische informatie over angststoornissen vind je op KiesBeter.nl

Lees meer over omgaan met angst op OverPsychologie.nl